Vi gjør oss klar til gjenåpning 15. Juni. Er du også klar til start?